Välkommen till Lättakuten

Vardagar mellan kl 8.00-10.00

Har du förkylningssymtom såsom hosta, snuva eller halsont var vänlig kontakta mottagningen innan ditt besök.

Du når oss på 0303-44 11 00.

Den medicinska bedömningen ligger till grund för vilken vårdprofession du får träffa.

För att väntetiderna på Lättakuten inte skall bli alltför långa görs också en medicinsk prioritering om besöket lämpar sig för Lättakuten eller en planerad bokad tid.

Välkomna att lista dig hos oss!