Våra priser

Alla vårdgivare inom Västra Götalandsregionen, privata och offentliga, har samma prislista. Beslut om patientavgifter fattas av Regionstyrelsen i Västra Götaland.

Högkostnadsskyddet ligger på 1 400 kr.

Högkostnadsskyddet gäller när du besöker en läkarmottagning och när du får sjukvårdande behandling som kan ges av till exempel distriktssköterska, fysioterapeut eller psykolog.

Avgift vid uteblivet besök

Återbud ska lämnas senast 24 timmar före avtalad tid.
Om du uteblir från ett tidsbeställt besök utan att ha lämnat återbud får du betala den ordinarie avgift som gäller för besöket

För avgiftsfria besök får du betala 100 kr.
Avgiften får inte räknas in i högkostnadsskydd, frikort gäller inte som betalning för uteblivet besök.

Läs mer om patientavgifter i Västra Götaland.

Intyg

Avgift för intyg enligt särskild prislista.
(Västra Götalandsregionens avgiftshandbok).

Ring vårdcentralen för mer information.

Patientavgifter

Fr o m 240401 har regionstyrelsen i Västra Götaland höjt  patientavgifterna enligt nedan:

Listad

Läkarbesök: 200 kr
Sköterskebesök: 50 kr
Psykologbesök: 50 kr
Provtagning: 50 kr
Telefon- skriftlig distanskontakt läkare: 160 kr
Telefon- skriftlig distanskontakt sköterska-psykolog: 40 kr

Olistad

Läkarbesök: 300 kr
Sköterskebesök: 100 kr
Telefon- skriftlig distanskontakt läkare: 240 kr
Telefon- skriftlig distanskontakt sköterska-psykolog: 80 kr

Rehab

Besök hos arbetsterapeut och fysioterapeut: 200 kr
Telefon- skriftlig distanskontakt rehab: 160 kr

Hembesök

Vid hembesök tillkommer ett hembesökstillägg på 100 kr till grundavgiften (för samtliga yrkeskategorier).

Avgiftsfri vård

Besök på vårdcentralen är avgiftsfritt för barn och ungdomar upp till 19 år samt personer fyllda 85 år (gäller ej avgift för vaccinationer och/eller intyg, se mer information nedan).

Här kan du se samtliga patientavgifter.