Vaccinationer

Covid-19 vaccination

Folkhälsomyndigheten rekommenderar samtliga patienter nedan en dos covidvaccin under våren 2024.

  • Personer som är 80 år och äldre.
  • Personer som är 65-79 år och har dagliga omsorgsinsatser från t ex hemtjänst, SÄBO/korttidsboende eller motsvarande.

Har du vaccinerat dig under hösten 2023 och dessutom haft bekräftad Covid-19 efter den
1 oktober så har du ett gott skydd under våren och sommaren 2024.
En ny vaccindos under våren behövs inte utan nästa dos kan tas till hösten.

Personer mellan 65-79 år utan dagliga omsorgsinsatser och övriga medicinska riskgrupper rekommenderas att vaccinera sig en gång om året, inför höst- och vintersäsongen. De behöver därmed inte vaccineras mot covid-19 under våren 2024.

Boka tid för covid-19 vaccination

Övriga vaccinationer - hälsovård

Fr o m 1 januari 2024 utförs vissa vaccinationer via vår Vaccinationsmottagning.

TBE samt de vaccinationer som ingår i vårdcentralens uppdrag, såsom influensa- samt covidvaccination, kommer vi fortsatt vaccinera på vårdcentralen. 

Boka tid för TBE-vaccination

____________________________

Vaccinationsmottagningen har öppet onsdagskvällar och ingång är via BVC

Har du vaccinationsönskemål eller frågor skriv till oss på 1177 så tar ansvarig vaccinationssköterska kontakt med er.