Riskerar du att bli allvarligt sjuk av influensa?

Om du vaccinerar dig får immunförsvaret hjälp att skydda kroppen bättre mot viruset.

Du har större risk att bli allvarligt sjuk och bör vaccinera dig om du är

 • 65 år och äldre
 • gravid
 • vuxen eller barn över 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd:
  • kronisk hjärtsjukdom
  • kronisk lungsjukdom, till exempel kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och svår astma
  • andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft, till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar och flerfunktionshinder
  • kronisk leversvikt eller njursvikt
  • diabetes
  • tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling

Smittskydd Västra Götaland